Filmens verden

shutterstock_128432069

Det er få ting som bedre kan illustrere våre dagers globaliserte kultur enn det filmens verden kan. De aller største filmene ses over hele verden, av høyst ulike publikum med helt ulike kulturbakgrunner. Likevel blir de største filmproduksjonene store suksesser mer eller mindre over hele verden.

Amerikanske filmer – flest og mest eksportert

Det er ikke vanskelig å peke på hvilket land som er den største produsenten og eksportøren av film, og det er helt klart USA. Et stort flertall av alle filmer som ses på kino i de aller fleste land er produsert her, og utvalget av filmer fra USA kan virke helt ubegrenset. Ingen land har formet vår måte å se på film slik USA har gjort det.

Andre store filmnasjoner

Men det finnes også en rekke andre land som har levert en lang rekke med produksjoner av høy kvalitet. Fransk film har blitt en egen subkultur innen filmmiljøet, og produksjoner som Jean de Florette, Entre les murs og Taxi har blitt veldig anerkjente deler av verdens internasjonale filmoteker. Og indiske produksjoner har også en veldig stor fanskare verden over. De såkalte Bollywood-produksjonene skiller seg litt ut fra vestlige produksjoner, blant annet ved utstrakt bruk av sang og dans i filmene. Britiske filmer som This is England slår også gjennom med jevne mellomrom. Skandinavia har også vist seg å kunne slå til på den internasjonale filmscenen med jevne mellomrom. Det mest kjente eksemplet er nok Lilja 4-ever, som regnes som en av de filmene som best har klart å få frem samfunnets mørke sider noen sinne.

Filmer deles inn i ulike sjangre, og det finnes flere filmklubber som utelukkende konsentrerer seg om bestemte sjangre. Grovt sett deles de fleste filmer inn i følgende sjangre: Drama, komedie, thriller, skrekk, komedie, science-fiction og dokumentar. Men dette er selvsagt bare veldig grove inndelinger, og mange filmkjennere er sterke kritikere av denne inndelingen. De mener ofte at den heller er med på å skjule det enorme mangfoldet innen film enn den viser det frem. Dessuten er det mange filmer som går svært mye på tvers av disse sjangrene, for eksempel det kjente fenomenet med action-komedier.