Historiske filmer

shutterstock_99190502

En av de mest kjente underkategoriene av film er de historiske filmene. Disse tar sikte på å formidle hva som skjedde og omstendighetene rundt på en mest mulig troverdig måte. Det sies som kjent at virkeligheten ofte overgår fantasien, og når man ser historiske filmer oppdager man fort at det er mye sant i akkurat dette. Mange historiske filmer foregår også i en kjent historisk setting, men med en historie som er fri fantasi, slik som for eksempel Titanic.

Innen historiske filmer er det nok krigsfilmene som dominerer både produksjonene og listen over filmer med høyest seertall. Men det er langt ifra alle filmer som handler om krig. Mange av dem handler også om generell undertrykkelse, om kjente personligheter, berømte hendelser og om livet i svunne perioder.

Krigsfilmer – en populær sjanger

Krigsfilmene er ofte de som blir den største seersuksessen blant alle sjangre. Mange av de virkelig store klassikerne i kinohistorien var da også krigsfilmer. En av de første virkelig store internasjonalt kjente filmsuksessene var for eksempel Panserkrysseren Potemkin, som er en sovjetisk produksjon fra 1925. Den er en stumfilm i svart/hvitt og skildrer en et politisk opprør og mytteri som ble gjort av russiske matroser på et av tsarens skip, noe som var blant opptaktene til den første russiske revolusjon i 1905.

Nye klassikere og andre verdenskrig

Av mer moderne produksjoner kjenner vi selvsagt titler som Schindler’s Liste, Saving Private Ryan og Der Untergang. Disse filmene skildrer ulike deler av andre verdenskrig, henholdsvis holocaust, krigen på vestfronten og Hitler sine siste dager i det sovjetiske styrker banker på døren til Berlin. Andre verdenskrig er da også den hendelsen som dominerer krigsfilmtematikken. I Norge ble da også Max Manus en av de største suksessene i norsk filmhistorie.

Andre krigsfilmer

Men det finnes også mange filmer som tar for seg helt andre konflikter på en autentisk og troverdig måte, og dette er da også filmer man kan lære svært mye av. Folkemordet i Rwanda i 1994 har blitt filmatisert i to svært brutale filmer, og disse har ført til at seere i andre deler av verden nå har fått et langt mer bevisst forhold til dette. Filmene heter Shooting Dogs og Hotel Rwanda. Andre kriger og konflikter som det finnes gode filmer om er den irske uavhengighetskrigen, aztekernes erobringer og 1. verdenskrig. Disse er blant annet filmatisert gjennom produksjoner som The Wind That Shakes the Barley, Bloody Sunday, Apocalypto og Joyeux Noel.

Filmer om andre samfunnsviktige temaer

Hvis man er ute etter filmer som tar for seg andre ting enn krig kan man finne mange filmer som tar for seg undertrykkelse av minoriteter og rasisme. Det amerikanske slaveriet og den sterke rasismen som fortsatte etter at dette var opphevet kan man sette seg inn i gjennom filmer som 12 Years a Slave og Mississippi in Burning. Disse tar for seg henholdsvis slaveriet på 1800-tallet og Ku Klux Klan sin ekstremt voldelige fremferd på 50- og 60-tallet. For å se en film som tar for seg austalske myndigheter sin behandling av aboriginerne kan man trygt se filmen Rabbit Proof Fence.

I tillegg til Max Manus finnes det også flere skandinaviske produksjoner som tar for seg historiske hendelser. Danske Flammen og Citronen har mye av den samme tematikken som Max Manus. En helt annen hendelse kan vi se i den fellesskandinaviske filmen Kautokeino-opprøret, som tar for seg hendelsene i 1852, da representanter for den samiske befolkningen drepte både handelsmann og lensmann i Kautokeino som et opprør mot den norske staten.